Norwegian Centre for E-health Research podcast

Samhandling for en ny fremtid

September 9, 2022

E-helse Vestland er et flerårig prosjekt for å styrke kompetansen om velferdsteknologi i fylkene. -Det er et stort potensial i velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, men vi må samarbeide tverrfaglig, dele kunnskap og være visjonære hvis vi skal ha vesentlige gevinster, sier prosjektleder Kari Eidnes Bjørkheim. 

På dette webinaret deler Bjørkheim kommunenes erfaringer så langt. Hvilke nye tanker har de gjort seg? Hvordan får de til tverrfaglig samarbeid mellom kommunene, sykehus og næringsliv?

Presentasjon ved prosjektledere Kari Eidnes Bjørkheim og Kjell Olav Bondevik ved E-helse Vestland.

Webinaret ble avholdt 09.09.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App