Norwegian Centre for E-health Research podcast
Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste

Bedre bruk av e-resept på vei mot pasientens legemiddelliste

June 10, 2022

Spesialist i allmennmedisin Regin Hjertholm mener at bedre bruk av e-resept er viktig for pasientsikkerhet og samhandling. Gevinsten av e-resept vil man kunne realisere allerede nå, i tillegg til ved senere overgang til pasientens legemiddelliste (PLL). PLL kommer til hele landet i løpet av de neste årene. Derfor mener Hjertholm at det er viktig at alle forbereder seg nå. For å hjelpe oss på vei, vil Hjertholm dele siste nytt om PLL og erfaringer de har gjort seg om hele kjeden så langt. Samhandling er et nøkkelord her, og særlig i apotekene er det gjort viktige observasjoner.

Presentasjon ved Regin Hjertholm, spesialist i allmennmedisin ved Eidsvåg legekontor, Praksiskonsulentordninga Haraldsplass og EPJ-løftet.

Webinaret ble avholdt 10.06.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Digital inkludering - et brukerperspektiv

Digital inkludering - et brukerperspektiv

June 7, 2022

For noen av oss er det like lett og naturlig å bruke digitale helsetjenester som det er å puste. Derimot finnes det mange personer som er ekskludert fra det digitale helsesamfunnet av ulike årsaker. Hvordan kan vi øke andelen av digitalt inkluderte borgere, og hva sier de selv om tilbudene de får? 

Pensjonistforbundet og Blindeforbundet jobber aktivt for digital inkludering på vegne av deres medlemmer. Ambassadører og brukerrepresentanter tar frem tilgang til teknologi, universell utforming og opplæring som noen av de viktigste problemstillingene. På dette webinaret får du et innblikk i utfordringene de 600 000 digitalt ekskluderte innbyggerne har, og hva de mener om veien videre med digital inkludering.

Presentasjon ved seniorrådgiver Arnt Beckstrøm Holte ved Blindeforbundet og prosjektleder Anne-Kari Minsaas ved Pensjonistforbundet.

Webinaret ble avholdt 3. juni 2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging

Det generelle i det spesielle – Implementering av teknologier for digital hjemmeoppfølging

May 23, 2022

For å ta i bruk en ny teknologi i helsevesenet er det ofte et spørsmål om "bruk eller ikke bruk?" Spørsmålet er vel egentlig ikke så enkelt likevel.

Sosiolog Kari Dyb fra Nasjonalt senter for e-helseforskning presenterer NASSS, som er et teoretisk rammeverk for å forstå implementering av teknologier, med eksempler fra digital hjemmeoppfølging i Norge. Alle situasjoner er spesielle, men de har også mye til felles. Uansett om du jobber i en kommune eller på et sykehus, kan du bruke NASSS til å planlegge, følge opp og evaluere en implementering.

Webinaret ble avholdt 20.05.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Pasientsikkerhet i akuttmottaket

Pasientsikkerhet i akuttmottaket

May 13, 2022

- I en studie vi gjorde i 2014, fant vi at så mange som 62% av legemiddellistene som var dokumentert i akuttmottaket hadde feil som var klinisk relevante, sier Lisbeth D Nymoen. For å prøve å finne ut hvorfor, har Nymoen gjennomført en studie som omhandler legenes tidsbruk på legemiddelrelaterte oppgaver i akuttmottaket. Hun fant at i snitt brukes det 7,8 minutter per pasient på å innhente og dokumentere informasjon om pasientens legemiddelbruk. Dessuten har Nymoen funnet at nesten 20% av innleggelser i akuttmottaket er legemiddelrelatert, og en av seks av disse skyldes feil bruk av legemidler.  

Nymoen mener at det kan være nødvendig med flere kliniske farmasøyter i akuttmottak som har innhenting, dokumentering og vurdering av pasienters legemiddelliste som sin dedikerte oppgave. Dette kan bidra til å forebygge feil i legemiddellistene, samt å avdekke legemiddelrelaterte innleggelser tidlig i forløpet, og slik øke pasientsikkerheten i akuttmottaket.  

Presentasjon ved Lisbeth Damlien Nymoen, klinisk farmasøyt og doktorgradsstudent ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Webinaret ble avholdt 13.05.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer

Digital hjemmeoppfølging i praksis – Larvik kommune deler sine erfaringer

May 6, 2022

Sammen med fem andre kommuner, var Larvik kommune tidlig ute med å prøve digital hjemmeoppfølging. Nå innføres prosjektet som en tjeneste. Prosjektleder Linda Nilsen Augland mener at ett av suksesskriteriene for tjenesten er at både ansatte og pasienter er endringsvillige og mentalt innstilt på innovasjon. I stedet for å fokusere på diagnosen, flyttes fokus til pasientens behov. Pasienten blir spurt – hva er viktig for deg? Svaret kan være for eksempel, å kunne reise på hytta. Sammen med helsepersonell settes det da opp en personlig, digital egenbehandlingsplan. Augland beskriver prosessene som fører til at pasienten oppnår målet sitt på dette webinaret.

Presentasjon ved Linda Nilsen Augland, prosjektleder og sykepleier med mastergrad i Larvik kommune.

Webinaret ble avholdt 06.05.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

Framtidens legemiddelhåndtering med farmasitun

April 29, 2022

"Farmasitunet" ved Nye Oslo universitetssykehus samler spesialisert og framtidsrettet legemiddelhåndtering. Hvordan vil dette øke kvaliteten og sikkerheten? Hvilke lærdom kan du ta med tilbake til egen arbeidsplass?

Anett Bjørhovde, farmasøyt og prosjektleder fra Sykehusapotekene Oslo forteller om arbeidet med farmasitun med fokus på målbildet for 2030 og pilotering ved Radiumhospitalet nå i 2022.

Webinaret ble avholdt 29.04.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

April 22, 2022

Videokonsultasjoner med fastlegen eller spesialist har absolutt sine fordeler, men det er ekstra krevende å være en tolk i en slik situasjon. Det kan være forsinkelser, folk snakker i munnen på hverandre og hvis kameravinkelen er feil, går man glipp av ikke-verbal kommunikasjon. Det er viktig informasjon som deles mellom pasient og helsepersonell. Derfor er det kritisk at alle følger noen spilleregler slik at tolketjenesten gir best resultat.

Ergoterapispesialist Anne-Margrethe Linnestad ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Jessica Hansen ved Høgskolen i Østfold deler deres tips om skjermtolking i denne podkasten.

Les mer om dette temaet i den teknologiske rapporten Skjermtolking – et spørsmål om organisering eller teknologi?

Opptaket ble gjort i oktober 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Digitale helsetjenester for alle - hva må til?

Digitale helsetjenester for alle - hva må til?

April 8, 2022

Det er ofte glansbildet av digitale helsetjenester som promoteres, men hva med alle menneskene som blir digitalt ekskludert? Dette webinaret setter søkelyset på forskningsbaserte tiltak for at flere pasienter, pårørende og innbyggere kan benytte seg av digitale helse- og velferdsløsninger. 

Presentasjon ved

  • Margunn Aanestad, professor ved Universitetet i Agder og faglig leder ved Senter for e-helse
  • Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker og leder for faggruppen Digital inkludering ved Norsk Regnesentral, og Førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Kristin Kjæret, rådgiver i interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund

Webinaret ble tatt opp 08.04.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Farmasøytenes nye rolle

Farmasøytenes nye rolle

April 4, 2022

"Changing roles in a changing world" er slagordet til European Association of Hospital Pharmacists-konferansen som ble avholdt nå i mars. Astrid Johnsen og Thomas Bäckstrøm rapporterer fra konferansen, samt reflekterer på farmasøytenes rolle i årene fremover.

Webinaret ble avholdt 01.04.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging

Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging

March 28, 2022

Nasjonalt velferdsteknologiprogram  har gjennom flere år bidratt til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi i helsetjenesten. Oslo kommune er en av kommunene som har deltatt i utviklingen og testingen av ulike modeller for digitale tjenesteforløp. Anbefalingen fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er at vi bør satse videre på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Oslo kommune deler ideer om hvordan vi kan få dette til. I tillegg til de praktiske erfaringene fra Oslo kommune og deres brukere, vil dette webinaret inneholde presentasjoner fra Oslo Economics om resultater fra evaluering av digital hjemmeoppfølging og fra Helsedirektoratet om prosjektet generelt.

 

Presentasjon ved seniorrådgiver Siw Helene Myhrer fra Helsedirektoratet, manager Susanna Sten-Gahmberg fra Oslo Economics og prosjektleder Hanne Eggen fra Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

 

Prosjektet har publisert flere rapporter og en video om arbeidet sitt:

 

Webinaret arrangeres i samarbeid med det nordiske forskningsnettverket PROTECT - Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies.

 

Webinaret ble avholdt 25.03.2022.

 

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App