Norwegian Centre for E-health Research podcast
Pasientens legemiddelliste i praksis

Pasientens legemiddelliste i praksis

January 21, 2022

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles digital liste over pasientens legemidler i bruk. Målet er en liste som kan sees av alle behandlere og av pasienten selv på helsenorge.no. PLL prøves ut i høst i Helse Vest. Å få til dette var overraskende komplisert, men så langt ser det bra ut, sier foredragsholderen. Katinka Alme  presenterer erfaringer så langt, viser hvordan PLL fungerer i praksis i Helse Vest, og vil snakke om roller, ansvar og potensielle fallgruver. 

Presentasjon ved Katinka Nordheim Alme, arbeidsgruppeleder for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. 

Webinaret ble holdt 21. januar 2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien:  https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Ingen skal dø av feilmedisinering

Ingen skal dø av feilmedisinering

December 10, 2021

Feil i legemiddelhåndtering kan i verste fall ha alvorlige konsekvenser. Det finnes mange tiltak på mange nivåer for å redusere feilmedisinering. Det satses på nye teknologiske løsninger, å få rett kompetanse inn på rett sted, samt å involvere brukerne. Hvordan går det med disse tiltakene? Hvilke utfordringer prøver de å løse, og hvilke nye utfordringer oppstår?  

Presentasjon ved Anne Gerd Granås, professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning, og Unn Sollid Manskow, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Webinaret ble holdt 10. desember 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Pasientsentrerte helsetjenester

Pasientsentrerte helsetjenester

December 3, 2021

Ved å koordinere helsetjenesten bedre gjennom personsentrert, helhetlig og proaktiv omsorg, gikk dødeligheten blant eldre, multisyke pasienter ned med 43 prosent. Video er en form for kommunikasjon som passer godt mellom behandlere, særlig i mindre kommuner med lange avstander. Men det er noen utfordringer. 

Presentasjon ved Monika Dalbakk, enhetsleder for pasientsentrerte helsetjenesteteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Webinaret ble avholdt 03.12.2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

November 26, 2021

I dagens helsevesen skrives resepter for psykofarmaka (medisiner i psykiatrien) ofte ut i standarddoser. Det kan ta lang tid med prøving og feiling for å finne den riktige dosen for pasienten. Mange faktorer, eksempelvis genetikk, nyrefunksjon og andre legemidler, spiller viktige roller i hvor mye medisin man trenger. For å predikere dosering med psykofarmaka før oppstart for hver pasient har Tore Haslemo og teamet sitt tatt i bruk maskinlæring. En prototype har allerede blitt utviklet, og målet er å lage et beslutningsstøtteverktøy for leger som vil redusere feilmedisinering og dermed kostnader og bivirkninger.  

Presentasjon ved Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

Webinaret ble holdt 26. november 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Skrivende terapeut

Skrivende terapeut

November 19, 2021

Man husker en brøkdel av det som blir sagt på en terapisamtale, men tekst blir stående for alltid. Hvordan forholder en psykolog seg til dette når de driver med tekstbasert behandling? eMeistring tilbyr asynkron behandling over internett for panikklidelse, sosial angst og depresjon. Egner det seg til flere former for psykiske lidelser? Hvordan bør en behandler kommunisere skriftlig med pasienten? Hva synes pasientene selv? Dette og mer får vi svar på under podkasten om eMeistring. 

Presentasjon ved Tine Nordgreen, psykologspesialist og forsker ved Helse Bergen, og Kjersti Skare, psykiatrisk sykepleier og seksjonsleder eMeistring ved Helse Bergen. 

Webinaret ble avholdt 19. november 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Innovativ rehabilitering

Innovativ rehabilitering

November 5, 2021

Prosjekt Innovativ Rehabilitering var et nasjonalt prosjekt fra 2016-2020 der målet var å få til endring og implementering av teknologier som er relevant for rehabilitering. De testet ut verktøy for trening, virtuell trening, samhandling og lokalsamfunnet. Assisterende prosjektleder Carina Kolnes presenterer erfaringer fra prosjektet og hva de tar med seg videre i normal drift.

Webinaret ble avholdt 5. november 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Teknologi som hindrer feilmedisinering

Teknologi som hindrer feilmedisinering

November 1, 2021

Fører skanning av strekkoder på legemidler og pasientarmbånd til sikrere legemiddelhåndtering? Absolutt, sier Alma Mulac, men systemet er utfordrende på mange nivå. 

Presentasjon ved stipendiat Alma Mulac, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Webinaret ble holdt 29. oktober 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Digital sårbehandling og samhandling

Digital sårbehandling og samhandling

October 25, 2021

Sårbehandling kan være en langvarig prosess, og da er det nyttig å kunne veksle mellom fysiske konsultasjoner og videokonsultasjoner. Hvordan fungerer en videokonsultasjon om sårbehandling når pasienten er hjemme? Hvordan blir fastlegen og spesialistene involvert? Hva tenker pasienten om hjemmeoppfølging, er dette et Go eller et No? Hvordan skal samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjenesten organiseres kostnadsmessig? Svar på disse spørsmålene og mer, får du på det neste webinaret i serien om digital hjemmeoppfølging.

Presentasjon ved Bodil Bach, Prosjektleder vestre Viken/Daglig leder SMARTsam AS, Ingebjørg Irgens, overlege ved Sunnaas sykehus, og Mark Miller, likepersonsansvarlig i Momentum.

 

Webinaret ble avholdt 22. oktober 2021.

 

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Nasjonal legemiddelliste i Sverige

Nasjonal legemiddelliste i Sverige

October 15, 2021

Det er store forventninger i Sverige til den nye nasjonale legemiddellisten. Tora Hammar driver et forskningsprosjekt som følger implementering og effekter av Nationella läkemedelslistan. Intervjuer med pasienter og helsepersonell viser store problemer med legemiddelhåndtering i fravær av en felles liste over legemidler, samt høye og delvis urealistiske forhåpninger til det nye systemet. Presentasjonen holdes på svensk. 

Presentasjon ved universitetslektor Tora Hammar, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. 

Webinaret ble holdt 15. oktober 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av videoene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Kommunene og digital hjemmeoppfølging

Kommunene og digital hjemmeoppfølging

October 8, 2021

Agder hadde et godt utgangspunkt for digital hjemmeoppfølging da koronapandemien inntraff Norge. Med lang erfaring innen telemedisin, kunne kommunene fort komme i gang med oppfølging av korona-pasienter hjemme.  

Morten Lauknes har vært sentral i dette arbeidet, og deler erfaringene sine og refleksjoner rundt suksessfaktorer på veien videre mot bærekraftige digitale tjenester. 

Presentasjon ved Morten Lauknes, prosjektleder ved Kristiansand kommune. 

Alle erfaringsrapporter etc fra Agder ligger på www.ehelseagder.no

Webinaret ble avholdt 8. oktober 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av innholdet i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Podbean App

Play this podcast on Podbean App