Norwegian Centre for E-health Research podcast

Barrierer og holdninger til velferdsteknologi og e-helse i Bodø kommune

January 28, 2022

Bodø kommune har over flere år hatt fokus på velferdsteknologi og e-helse. I dette webinaret vil du få høre litt om erfaringene med innføring og idriftsetting av forskjellige løsninger i kommunen. Det vil være fokus på barrierer som oppstår ved endring og igangsetting av nye tjenester og løsninger. Spredning av velferdsteknologi og innføring av digital hjemmeoppfølging vil brukes som eksempel. 

Du finner mer informasjon om velferdsteknologi i Bodø kommune på deres nettside.

Presentasjon ved Anette Skogstad og Vibeke Tellmann, begge er rådgiver i Bodø kommunes forvaltning og utviklingsteam for eHelse. 

Webinaret ble avholdt 28.01.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App