Norwegian Centre for E-health Research podcast

Bivirkningssøk i Felleskatalogen

February 4, 2022

Når helsepersonell mistenker at pasienten har fått en bivirkning, må de i dag søke opp et og et legemiddel for å lete etter aktuelle bivirkninger. Etter initiativ fra Helsebiblioteket, FHI, har Felleskatalogen utviklet et bivirkningssøk basert på 5000 norske bivirkningstermer med synonymer. Bivirkningssøket vil redusere tiden som helsepersonell bruker på å finne ut av bivirkninger og gi de en bedre oversikt, slik at man i samråd med pasienten kan vurdere hvordan en eventuell bivirkning skal håndteres. Bente By Jansen, redaktøren i Felleskatalogen, forteller om selve utviklingen, demonstrerer bruken samt deler tilbakemeldinger fra helsepersonell som har bidratt i testingen. 

Webinaret ble avholdt 04.02.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av videoene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App