Norwegian Centre for E-health Research podcast

Ingen skal dø av feilmedisinering

December 10, 2021

Feil i legemiddelhåndtering kan i verste fall ha alvorlige konsekvenser. Det finnes mange tiltak på mange nivåer for å redusere feilmedisinering. Det satses på nye teknologiske løsninger, å få rett kompetanse inn på rett sted, samt å involvere brukerne. Hvordan går det med disse tiltakene? Hvilke utfordringer prøver de å løse, og hvilke nye utfordringer oppstår?  

Presentasjon ved Anne Gerd Granås, professor ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning, og Unn Sollid Manskow, seniorforsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. 

Webinaret ble holdt 10. desember 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Podbean App

Play this podcast on Podbean App