Norwegian Centre for E-health Research podcast

Kreftpasienter og digital hjemmeoppfølging ved Sykehuset Østfold

February 25, 2022

Sykehuset Østfold har utviklet en løsning for å følge opp kreftpasienter mens de er hjemme mellom behandlingene på sykehuset. Utvalgte pasienter har fått en app der de kan chatte med sykepleiere, samt sende inn oppdateringer om helsen sin og eventuelle bivirkninger fra kreftbehandlingen. Tilbakemeldingene har vært positive, og hjemmeoppfølgingen bidrar til at pasientene får tettere oppfølging og er i bedre stand til å gjennomføre planlagte behandlinger.  

Erfaringer og planen for veien videre presenteres av Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelingen i Sykehuset Østfold. 

Webinaret ble tatt opp 25.02.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App