Norwegian Centre for E-health Research podcast

Persontilpasset bruk av medisiner i psykiatrien med maskinlæring

November 26, 2021

I dagens helsevesen skrives resepter for psykofarmaka (medisiner i psykiatrien) ofte ut i standarddoser. Det kan ta lang tid med prøving og feiling for å finne den riktige dosen for pasienten. Mange faktorer, eksempelvis genetikk, nyrefunksjon og andre legemidler, spiller viktige roller i hvor mye medisin man trenger. For å predikere dosering med psykofarmaka før oppstart for hver pasient har Tore Haslemo og teamet sitt tatt i bruk maskinlæring. En prototype har allerede blitt utviklet, og målet er å lage et beslutningsstøtteverktøy for leger som vil redusere feilmedisinering og dermed kostnader og bivirkninger.  

Presentasjon ved Tore Haslemo, leder for Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. 

Webinaret ble holdt 26. november 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Podbean App

Play this podcast on Podbean App