Norwegian Centre for E-health Research podcast

Et samfunnsvitenskapelig blikk på håndtering av legemidler

September 5, 2022

En stor del av innleggelsene i norske sykehus skyldes legemiddelfeil. Helsemyndighetene estimerer at det årlig dør 1000 mennesker på grunn av dette. Økte kostnader og dårlig ressursbruk på tvers av helseinstitusjoner er et samfunnsproblem. Vi ønsker å forstå hvordan det komplekse helsesystemet vårt påvirkes av digital legemiddelhåndtering, slik at antall feil kan reduseres fremover.

Presentasjon ved seniorforsker Kari Dyb og professor Line Lundvoll Warth fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Webinaret ble avholdt 02.09.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App