Norwegian Centre for E-health Research podcast

Innovativ rehabilitering

November 5, 2021

Prosjekt Innovativ Rehabilitering var et nasjonalt prosjekt fra 2016-2020 der målet var å få til endring og implementering av teknologier som er relevant for rehabilitering. De testet ut verktøy for trening, virtuell trening, samhandling og lokalsamfunnet. Assisterende prosjektleder Carina Kolnes presenterer erfaringer fra prosjektet og hva de tar med seg videre i normal drift.

Webinaret ble avholdt 5. november 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien: https://ehealthresearch.no/digital-hjemmeoppfolging/webinarer

Podbean App

Play this podcast on Podbean App