Norwegian Centre for E-health Research podcast

Kunnskapsbaserte helsetjenester - erfaringer med mini-metodevurdering

February 11, 2022

Koronapandemien har lært oss hvor viktig det er å ha solide godkjenningsprosesser før vaksiner og andre legemidler tas i bruk. Teknologi som skal inn i helsetjenesten må vurderes på samme måte for å sikre trygg klinisk bruk. På dette webinaret blir vi kjent med "mini-metodevurdering" og hvordan den kan bidra til å kvalitetssikre grunnlaget for valg av helseteknologier. 

Webinaret handler om formålet til mini-metodevurdering, hva den egner seg til, hvordan den foregår og erfaringsdeling. Mini-metodevurdering er et aktuelt verktøy for både sykehus og kommuner. 

Presentasjon ved Karin Borgen, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus og Helene Arentz-Hansen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. 

Les mer om mini-metodevurdering og den nasjonale ressursgruppen. Se også Vil at flere metodevurderinger utføres lokalt i Dagens medisin.

Webinaret ble avholdt 11.02.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App