Norwegian Centre for E-health Research podcast

Kunstig intelligens i bivirkningsovervåkning

February 18, 2022

Flere studier viser at publiserte kliniske studier har store svakheter i omtaler av bivirkninger. Kliniske studier er oftest for små til å oppdage annet enn de vanligste bivirkningene. Spontanrapportering av bivirkninger avhenger av at hendelser meldes inn fra helsepersonell og det er sannsynligvis en betydelig underrapportering. På dette webinaret diskuterer Tone Westergren om kunnskap om bivirkninger kan bedres ved bruk av e-helsedata og kunstig intelligens. 

Presentasjon ved Tone Westergren, farmasøyt og seksjonsleder ved RELIS Sør-Øst (Regionalt legemiddelinformasjonssenter ved Oslo universitetssykehus). 

Webinaret ble avholdt 18.02.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App