Norwegian Centre for E-health Research podcast

Legemiddelhåndtering av risikolegemidler på sykehus

March 4, 2022

Risikolegemidler defineres som legemidler som kan føre til alvorlige skade, og i verste fall dødsfall. De brukes i stort omfang i primær- og spesialisthelsetjenesten og er et viktig satsningsområde for å øke pasientsikkerheten. Hvor går det galt? Forbedringstiltak identifisert av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo og Sykehuset Østfold presenteres på dette webinaret. 

Presentasjon ved Jevan Jones Mezori, masterstudent ved Universitetet i Oslo og Sandra Rut Eikeland, provisorfarmasøyt ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes. 

Webinaret ble avholdt 04.03.2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App