Norwegian Centre for E-health Research podcast

Pasientens legemiddelliste i praksis

January 21, 2022

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en felles digital liste over pasientens legemidler i bruk. Målet er en liste som kan sees av alle behandlere og av pasienten selv på helsenorge.no. PLL prøves ut i høst i Helse Vest. Å få til dette var overraskende komplisert, men så langt ser det bra ut, sier foredragsholderen. Katinka Alme  presenterer erfaringer så langt, viser hvordan PLL fungerer i praksis i Helse Vest, og vil snakke om roller, ansvar og potensielle fallgruver. 

Presentasjon ved Katinka Nordheim Alme, arbeidsgruppeleder for «Pasientens legemiddelliste» (PLL) ved Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen. 

Webinaret ble holdt 21. januar 2022.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien:  https://ehealthresearch.no/digital-legemiddelhandtering/webinarer

Podbean App

Play this podcast on Podbean App