Norwegian Centre for E-health Research podcast

Suksessfaktorer og spilleregler med bruk av tolk i videokonsultasjoner

April 22, 2022

Videokonsultasjoner med fastlegen eller spesialist har absolutt sine fordeler, men det er ekstra krevende å være en tolk i en slik situasjon. Det kan være forsinkelser, folk snakker i munnen på hverandre og hvis kameravinkelen er feil, går man glipp av ikke-verbal kommunikasjon. Det er viktig informasjon som deles mellom pasient og helsepersonell. Derfor er det kritisk at alle følger noen spilleregler slik at tolketjenesten gir best resultat.

Ergoterapispesialist Anne-Margrethe Linnestad ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis Jessica Hansen ved Høgskolen i Østfold deler deres tips om skjermtolking i denne podkasten.

Les mer om dette temaet i den teknologiske rapporten Skjermtolking – et spørsmål om organisering eller teknologi?

Opptaket ble gjort i oktober 2021.

På vår hjemmeside finner du resten av opptakene i webinar-serien.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App